Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno-město

Datum zahájení: 30.7.2014   Datum ukončení: 31.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 15 528 893 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 21 374 214 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 15 172 684 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem stavby byla náhrada celého informačního systému (IS) pro cestující, včetně kabelizace a automatického rozhlasu. Nový IS, kromě výměny zařízení na stávajících místech, rozšiřuje počty nástupištních a podchodových tabulí a doplňuje systém o nové monitory a panely ve výpravní budově. Nový IS splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na moderní IS pro stanici daného rozsahu a je kompatibilní se současnými systémy používanými u SŽDC. Standardně IS obsluhuje operátor, přístup do systému je možný v rámci drážní sítě i z jiných pracovišť za účelem řešení nouzových stavů a editaci dat. Vybrané zařízení akceptuje nové řešení značení sektorů a změnu v navigování cestujících k jednotlivým spojům a je vybaveno audio systémem pro nevidomé. Zařízení zajišťuje lepší a komfortnější informovanost cestující veřejnosti o příjezdech a odjezdech vlaků, o vyhlášení evakuace ze stanice v případě ohrožení a tím zajišťuje bezpečnost cestujících a personálu. Nové tabule mají LCD trans-reflektivní displej s LED podsvícením s automatickou regulací jasu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Nový IS (dále jen informační systém), kromě výměny zařízení na stávajících místech, rozšiřuje počty nástupištních a podchodových tabulí a doplňuje systém o nové monitory a panely ve výpravní budově.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: