Trať 073 Ústí n.L. - Děčín, úsek Ústí n.L.-Střekov - Děčín východ


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Ústí nad Labem - Střekov, Velké Březno, Malé Březno, Těchlovice

Datum zahájení: 20.8.2015   Datum ukončení: 29.7.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 277 119 761 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 520 197 091 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 87 222 140 Kč (k 4.8.2021)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci stavby došlo k lokálním sanacím pražcového podloží v místech železničních přejezdů a na vybraných úsecích stavby. Byla provedena výměna kolejového roštu v úseku mezi Ústí n.L.-Střekov a Velkým Březnem. Došlo k úpravě zabezpečovacího zařízení v úseku mezi stanicemi Ústí n.L.-Střekov a Boletice. Také došlo k přestavbě stávajících mostních objektů s kolejnicemi uloženými na mostnicích a k úpravě železničních mostů s nedostatečným volným schůdným a manipulačním prostorem. Současně došlo k přesunutí zastávek Svádov a Těchlovice do oblasti s větším osídlením a ke zřízení vnějších nástupišť s bezbariérovým přístupem v blízkosti železničních přejezdů s přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Byla také provedena úprava GPK (úprava převýšení, zřízení mezilehlých přechodnic) pro umožnění zachovaní stávající traťové rychlosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: