Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Vsetín Bystřička Jablůnka Leskovec Lužná Pržno Valašská Polanka Valašské Meziříčí Ústí

Datum zahájení: 20.4.2015   Datum ukončení: 13.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 477 422 727 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 781 348 183 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 346 133 109 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt odstranil nedostatečné parametry tratě a propady rychlostí tak, aby bylo možné zvýšit traťovou rychlost v úsecích Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo). Stavbou byly dotčeny vybrané úseky žel. svršku a spodku, žel. přejezdy, nástupiště a přístupové komunikace v zastávkách, trakční vedení, mosty a propustky a navazující zařízení žel. dopravní cesty.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: