Silnice I/28 Dobroměřice - Odolice


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Dobroměřice; Raná; Bělušice

Datum zahájení: 4.2.2009   Datum ukončení: 31.10.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.7.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 401 990 255 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 487 323 733 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 360 889 154 Kč (k 9.12.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo rozšíření silnice I/28 na kategorii S 11,5/80 v celkové délce 6,636 km, úpravě nivelety a stávajících křižovatek. Stavba byla navržena v trase stávající silnice I/28 a směrově sleduje její průběh. Součástí stavby byl i most přes Dobroměřický potok o rozpětí 20 m, most pro biokoridor o rozpětí 30 m a most přes Hrádecký potok o rozpětí 20 m. Součástí projektu byly rovněž přeložky místních komunikací a inženýrských sítí. Začátek stavby navázal na již realizovanou akci I/7 a I/28 obchvat Louny, konec pak na již realizovanou akci I/15 Skršín-Kozly. Stavba byla vedena v extravilánu, v dostatečné vzdálenosti od zástavby.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: