Výstavba PZS v km 7,387 (P6787) trati Suchdol n. O. - Nový Jičín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Šenov u Nového Jičína

Datum zahájení: 22.9.2014   Datum ukončení: 22.1.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 260 306 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 11 768 946 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 455 426 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor s pozitivní signalizací na železniční trati Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město. Ovládání a indikace nového PZZ byly začleněny do přenosového a diagnostického zařízení v žst. Suchdol nad Odrou. Přejezd byl vybaven celkem třemi výstražníky na dvou stožárech. Projekt dále zahrnoval rekonstrukci železničního svršku a spodku v místě přejezdu a dále rekonstrukci přejezdové konstrukce a přilehlé vozovky. V rámci stavby byla vybudována nová přípojka nízkého napětí k napájení přejezdu. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: