GMS-R Cheb - Vojtanov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 5.6.2015   Datum ukončení: 12.1.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 22 325 104 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 33 509 784 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 20 309 239 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem rádiového systému GSM-R v traťových úsecích Cheb - Františkovy Lázně a Františkovy Lázně - Vojtanov - st. hranice SRN. Hlavní technologickou částí stavby byla výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Stavba dále řešila výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro provoz systému GSM-R potřebná. Výstavba jednotlivých BTS má ohraničený lokální charakter. Práce byly orientovány na výstavbu nového stožáru u základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického domku o půdorysu cca 8 m2, přístrojové skříně pro umístění elektroniky o půdorysu cca 2 m2, na pokládku koaxiálních kabelů k anténám, optických kabelů ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů k napájecím zdrojům nízkého napětí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt zajišťuje mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu došlo k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Projekt řešil pokrytí 20 km trati.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: