Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Frenštát pod Radhoštěm

Datum zahájení: 11.9.2014   Datum ukončení: 30.4.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 993 439 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 19 251 649 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 441 807 Kč (k 4.8.2021)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba zastávky se nacházela na jednokolejné trati č. 323 Ostrava hl. nádraží - Valašské Meziříčí. V rámci stavby bylo vybudováno nástupiště délky 170 m. Při tvorbě nástupiště bylo vybudováno nové trubní odvodnění železničního svršku. Nástupištní hranu tvoří železobetonová prefabrikovaná zídka šířky 1 000 mm a výšky 1 300 mm. K odsunutému úrovňovému přechodu se zřídily další chodníkové plochy, které usnadní pohyb k nástupišti v rámci celé oblasti zasažené novou stavbou. Konstrukce železničního přechodu je tvořena z železobetonových prefa panelů, celková šířka přejezdové konstrukce je 3,60 m. Nástupiště je vybaveno dvěma přístřešky, osvětlením, digitálním informačním a orientačním systémem. Zřízením zastávky se předpokládá zkvalitnění železniční dopravy a zkvalitnění dopravní obsluhy přilehlého území. Obyvatelé okolní zástavby nebo cestující směřující do města Frenštát pod Radhoštěm nebudou muset využívat při cestách stávající železniční stanici, ale vystoupí v této nově zřízené zastávce, což jim výrazně zkrátí docházkovou vzdálenost do lokalit nacházejících se v blízkosti nově budované zastávky.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: