Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 24.8.2015   Datum ukončení: 24.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 10 763 060 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 17 800 483 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 964 062 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem stavby bylo vybudování nové železniční zastávky na trati Znojmo - Okříšky, která slouží pro danou oblast k nástupu a výstupu cestujících využívajících tuto železniční trať. Pro cestující veřejnost významné části Znojma se železniční doprava stala dostupnější, především pro cestující směřující do znojemské nemocnice. Předpokládá se zastavování všech osobních vlaků regionální dopravy. Zastávka je vybavena potřebným zázemím pro cestující a je situována za železničním přejezdem ulice Do Lesek vlevo ve směru stoupajícího staničení rovnoběžně s ulicí Růženy Svobodové. Tato poloha je v souladu s polohou zastávky navrženou ve studii "Zřízení železniční zastávky Znojmo Nemocnice", kterou si nechalo zpracovat město Znojmo v roce 2009.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti a odpovídajících stavebně technických parametrů.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: