Rekonstrukce ŽST Litoměřice h. n.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Litoměřice

Datum zahájení: 12.6.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 106 975 768 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 168 444 548 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 55 381 807 Kč (k 30.9.2022)






Zobrazit polohu projektu na mapě





Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce železniční stanice, která zahrnovala především obnovu zabezpečovacího zařízení, na základě které bylo umožněno dosažení vyšších rychlostí na vjezdu do stanice, zvýšení bezpečnosti provozu, dosažení personálních úspor na řízení a došlo k realizaci přípravy pro dálkové řízení z dispečerského stanoviště. Současně byl vybudován nový zabezpečený přechod pro cestující v prostoru stanice, upravena dispozice stanice a proběhla rekonstrukce železničního svršku a spodku. Během obnovy nádraží došlo i k realizaci nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, kde došlo k zajištění bezbariérovosti a ke zvýšení bezpečnosti. Nástupiště byla vybavena prvky pro nevidomé a přístřešky pro cestující. Nevyhovující mosty a propustky byly uvedeny do stavu bezpečného pro navrhovanou rychlost. Vzhledem ke stavu stávajících prostor ve výpravní budově, byly tyto prostory v nezbytném rozsahu rekonstruovány.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo vybudování plně bezbariérové železniční stanice tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující a zkrácení docházkových vzdáleností.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: