Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice - Rosice nad Labem


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Pardubice VI Pardubice VII Pardubice I

Datum zahájení: 8.10.2014   Datum ukončení: 8.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 14 744 215 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 23 986 060 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 13 867 322 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo odstranit lokální omezení traťové rychlosti v místě stavby. V úseku km 1,985 - 1,999 (jednalo se o úsek ohraničený přestavníky těchto výhybek) tak bylo možné zvýšit rychlost projíždějících vlaků z 40 km/h na 50 km/h. Tato změna znamená zvýšení plynulosti dopravy. Stávající výhybky č. 1XA a 1XB byly nahrazeny novými výhybkami J R65 1:12 500 Pl včetně přípojů. Kolejové lože bylo v rozsahu rekonstrukce kolejiště rekonstruováno. Stavební práce byly ohraničeny km 2,016 876 - 2,262 200 v koleji trati Pardubice hl.n. - Hradec Králové a km 91,674 460 - 91,808 000 (zemní zarážedlo) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n. L. V rozsahu rekonstrukce železničního svršku byly rekonstruovány drážní stezky. Na mostě byly po uložení nových mostnic, podlahových plechů a pojistných úhelníků připevněny nové podkladnicové komplety a stávající kolejnice. Výhybky byly opatřeny čelisťovými závěry, zámky proti putování jazyků a opornic a pomocnými válečkovými stoličkami. Nově byly vloženy lisované izolované styky (LIS), před začátky a za konci výhybek budou LIS dílensky svařeny. Kolejnice v nově vložených výhybkách a kolejových polích jsou svařeny a je v nich zřízena bezstyková kolej. Odvratná kusá kolej byla zkrácena, zemní zarážedlo bylo zřízeno nové. Úprava geometrické polohy koleje je ohraničena km 1,900 000 a km 91,637 000

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: