Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Mokré, Opočno

Datum zahájení: 3.3.2015   Datum ukončení: 10.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 8 839 723 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 14 555 336 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 486 212 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byl přejezd na trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí v km 37,955. Tento přejezd je nyní zabezpečený světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor s pozitivní signalizací (PZS) kategorie PZS 3SBI dle ČSN 34 2650. PZS je typu VÚD, rok pořízení 1964, spolupůsobení vlaku zajišťují ventilové kolejové obvody, rok výstavby 1967. Vnitřní výstroj je umístěna v releové skříni u přejezdu. Kontrolní a ovládací prvky jsou umístěny ve stanici Opočno pod Orlickými horami. V rámci rekonstrukce přejezdu byly provedeny práce na železničním svršku a spodku v nezbytném rozsahu. Z hlediska prací na přejezdu se jednalo zejména o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstranění vrchního krytu i podkladu silniční komunikace navazující na přejezd a zřízení nové přejezdové konstrukce včetně navazujícího úseku komunikace.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: