Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616 tratě Brno - Havlíčkův Brod


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Tišnov, spadá pod Brno - venkov

Datum zahájení: 23.9.2007   Datum ukončení: 31.1.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 13.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 66 083 880 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 111 466 785 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 56 670 091 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci stavby se řešila rekonstrukce z hlediska zajištění směrových a sklonových poměrů pro rychlost V=110km/hod. Představovala  rekonstrukci železničního svršku v koleji č. 2 v celkové délce 7 931 m materiálem novým z kolejnic tv.UIC 60. Úprava štěrkového lože byla provedena v délce 6 606 m, z toho nové kolejové lože na mostech s průběžným kolejovým ložem a v tunelu byalo zřízeno v délce 1 163 m. Na ocelových mostech byla provedena rekonstrukce mostnic. V zastávce Dolní Loučky bylo vybudováno mimoúrovňové vnější nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK v délce 170 m. Šířka nástupiště je 3 m, úprava byla spojená s úpravou osvětlení zastávky. Součástí stavby byly i nutné úpravy zabezpečovacího zařízení, úprava trakčního vedení a  i doplnění výstroje trati.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace jsou k dispozici na stránce projektu na webu SŽDC.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: