Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Hnojník (Frýdek-Místek), Český Těšín (Karviná)

Datum zahájení: 28.5.2015   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 23 078 827 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 34 189 993 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 22 455 966 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt představoval rekonstrukci a výraznou redukci kolejiště frýdeckého přednádraží a dále doplnění chybějícího traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) do žst. Hnojník. Hlavní část stavby byla umístěna v žst. Český Těšín, mimo tuto hlavní oblast byly v žst. Hnojník provedeny drobné úpravy ve stávajících technologických objektech a doplněna stávající kabelová trasa. Dále byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku v žst. Český Těšín včetně zřízení nové nosné vrstvy pražcového podloží a odvodnění kolejiště. Bylo nainstalováno nové staniční zabezpečovací zařízení a taktéž nové osvětlení dopravních kolejí a elektrický ohřev výhybek.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: