Železniční přejezdy na trati Hradec Králové - Turnov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Ktová, Rovensko pod Troskami, Dohalice, Všestary, Kovač, Jičín, Jeřice, Libuň, Valdice

Datum zahájení: 6.12.2014   Datum ukončení: 6.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 103 437 066 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 163 663 657 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 46 955 853 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce celkem 13 železničních přejezdů, které se nacházejí na jednokolejné trati č. 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov. Na přejezdech byla instalována nová přejezdová zab. zařízení vč. počítačů náprav. Realizací stavby byla podstatně zvýšena bezpečnost a plynulost železniční i silniční dopravy, byla odstraněna lokální omezení traťové rychlosti v celém úseku z důvodu zřízení světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení. Realizací uvedených opatření se dosáhlo dále ještě zvýšení rychlosti jak v železniční, tak v silniční dopravě.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: