Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov - Liberec


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liberec, Sychrov, Jeřmanice

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 437 599 900 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 690 537 162 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 378 071 832 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba se nacházela v úseku Turnov - Liberec. Účelem stavby bylo provedení stavebních činností, které vedly ke zlepšení stavu železniční infrastruktury v celém traťovém úseku. Traťový úsek je uveden do stavu umožňujícího plné využití možností stávající infrastruktury, což dále vede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb, zvýšení stability grafikonu. Zkrácení jízdních dob v celém úseku je dále akcentováno předpokládaným nasazením nových řad vozidel na osobní vlaky a rychlíky po soutěžích na dopravce v daném úseku cca od roku 2018. Toto dále zatraktivní využívání železniční dopravy pro cestující. Využití ani základní kapacity železniční trati se nemění. Konkrétním obsahem projektu byla realizace následujících prvků: železniční zabezpečovací zařízení (staniční a přejezdové), železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční přejezdy, železniční tunely, trakční energetická zařízení, mosty, propustky a zdi.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zvýšení plynulosti železniční dopravy a současně bezpečnosti i plynulosti dopravy silniční.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: