Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Hustouň, Bělá nad Radbuzou, Stráž, Třemešné

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 45 485 877 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 71 120 051 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 746 884 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byly 4 vytipované přejezdy, které byly zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na těchto přejezdech bylo dle projektu vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS). U přejezdů jsou umístěny výstražníky a nové technologické domky. Z domku byla k výstražníkům, přejezdům a čidlům počítače náprav položená nová kabelizace. Pro přejezdy jsou vybudovány nové elektrické přípojky. Proběhla rekonstrukce přejezdů, a to jak železničního svršku a spodku, tak i rekonstrukce přejezdové konstrukce. U přejezdu v km 31,678 byla v rámci elektrických přípojek provedena výstavba nového osvětlení stávajících nástupišť v zastávce Svržno, obdobně v km 33,603 byla provedena výstavba nového osvětlení stávajícího nástupiště zastávky a nákladiště Újezd svatého Kříže. Modernizací se zvýšila rychlost kolejových vozidel přes přejezd z 30 km/h na 50 km/h u přejezdů v km 33,306 a v km 41,340, a z 30 km/h na 60 km/h u dalších přejezdů v km 31,678 a v km 53,454.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zvýšení plynulosti železniční dopravy a současně bezpečnosti i plynulosti dopravy silniční.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: