Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TEN-T


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 19.2.2014   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 19 868 646 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 32 204 362 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 674 823 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Automatické vedeni vlaku (AVV) je nadstavbovou částí systému určeného pro automatizaci řízení hnacích a řídicích drážních vozidel na železniční síti vlastněné Českou republikou, označovaného jako CRV&AVV (centrální regulátor vozidla a automatické vedení vlaku). CRV&AVV je vždy podřízen vlakovému zabezpečovači, ale do jeho činnosti nijak nezasahuje. AVV obsahuje regulátor cílového brzdění a regulátor jízdní doby. Úkolem AVV ve spolupráci s CRV je zajistit automatické řízení vlaku. Podmínkou pro funkčnost AVV je vybavení tratě spolupracujícími systémy, které vytváří stacionární část AVV. V rámci této stavby byla řešena instalace adresných traťových informačních bodů (MIB), které umožňují AVV určit okamžitou polohu a směr jízdy vlaku na trati v okamžiku průjezdu nad tímto MIB. Celkově bylo instalováno 475 MIB na 131 km tratí řešených úseků.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Síť SŽDC byla doplněna o více než 300 nových informačních bodů. Zároveň se zcelila i síť již vybudovaných částí a vlaky mohou samočinně jezdit delší souvislé úseky i celé své traťové úseky. Tím došlo k četnějším instalacím vlakových částí ze strany dopravce a tím k vyšším úsporám paliva a trakční energie.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: