Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 27.3.2015   Datum ukončení: 31.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 130 625 316 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 204 413 245 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 123 757 450 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
AVV je nadstavbovou částí systému určeného pro automatizaci řízení hnacích a řídicích drážních vozidel na železniční síti vlastněné Českou republikou, označovaného jako CRV&AVV (centrální regulátor vozidla & automatické vedení vlaku). CRV&AVV je vždy podřízen vlakovému zabezpečovači, ale do jeho činnosti nijak nezasahuje. AVV obsahuje regulátor cílového brzdění a regulátor jízdní doby. Úkolem AVV ve spolupráci s CRV je zajistit automatické řízení vlaku. Podmínkou pro funkčnost AVV je vybavení tratě spolupracujícími systémy, které vytváří stacionární část AVV. V rámci této stavby byla řešena instalace adresných traťových informačních bodů (MIB), které umožňují AVV určit okamžitou polohu a směr jízdy vlaku na trati v okamžiku průjezdu nad tímto MIB. Síť SŽDC byla doplněna o 2704 nových informačních bodů, které pokryly traťové úseky v délce 483 km. Zároveň se zcelila i síť již vybudovaných částí a vlaky mohou samočinně jezdit delší souvislé úseky i celé své traťové úseky. Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Důvodem realizace stavby byly požadavky na bezpečnost provozu na železniční dopravní cestě, rovněž tak zvyšující se požadavky na komfort cestujících a v neposlední řadě požadavek na snižování energetické náročnosti provozu vlaků, s čímž souvisí hospodaření s palivy a energiemi, ale také úroveň emisí a způsobené/ušetřené ekologické zátěže. Jednou z funkcí, kterou systém AVV zajišťuje, je respektování maximální povolené traťové rychlosti a samočinné cílové brzdění před místem, kde je rychlost snížena. Tato funkce přispívá nejen ke snižování energetické náročnosti provozu vlaků, ale také ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: