Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Havlíčkův Brod

Datum zahájení: 3.4.2015   Datum ukončení: 3.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 124 028 390 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 194 566 646 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 118 318 251 Kč (k 12.7.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Žst.Havlíčkův Brod je z hlediska polohy stanicí uzlovou, je umístěna na celostátní trati (Praha) - Havlíčkův Brod - Brno a dále je zapojena do tratě celostátní Jihlava - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice. Z této uzlové stanice jsou vedeny tratě lokálního významu. Obsahem projektu byla především rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, přístřešků a jeho odvodnění. Současně se řešily úpravy trakčního vedení, ukolejnění a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce osvětlení, izolace podchodu pro cestující a zavazadlového podchodu (tunelu). Dále byl zřízen nový výtah pro cestující do podchodu a na nástupiště č. II, III a IV, byl zaslepen nákladový výtah na II. a III. nástupiště, v prostoru II. a III. nástupiště a podchodu pro cestující byl zrekonstruován orientační systém pro cestující a rozhlas a provedena ochrana kabelových tras. V prostoru všech nástupišť a podchodu byla provedena rekonstrukce elektronického informačního systému pro cestující.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo především dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a dále též zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: