Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice

Datum zahájení: 1.6.2015   Datum ukončení: 2.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 6 880 864 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 11 565 545 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 366 000 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba řešila rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci přejezdové konstrukce včetně železničního spodku a svršku v prostoru přejezdu. Stávající přejezdové zařízení bylo nahrazeno novým reléovým světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením s elektronickými doplňky dle ČSN 34 2650 ed.2., tj. s polovičními závorami. Pro detekci železničního vozidla byl použit nezávislý systém na kolejovém šuntu - počítače náprav. Zařízení bylo vybaveno varovným zařízením pro zrakově postižené a záznamovým zařízením. Technologie byla umístěna v reléovém domku. Náhradním zdrojem je bezúdržbová baterie Ni-Cd. Dále byla vybudována nová přejezdová konstrukce, v souvislosti s tím byla provedená oprava v potřebné délce, a to rekonstrukce železničního spodku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: