Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n.S.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Čerčany, Světlá nad Sázavou, Kácov, Lštění, Přestavlky u Čerčan, Dolní Pohleď, Horka II, Ledečko, Hvězdonice, Chocerady, Rataje nad Sázavou, Český Šternberk, Soběšín, Zdizuby, Chabeřice, Zruč nad Sázavou

Datum zahájení: 15.1.2015   Datum ukončení: 15.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 137 215 098 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 214 287 579 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 95 673 556 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba automatických přejezdových zařízení. Přejezdy jsou ovládány počítači náprav. Činnost přejezdového zařízení je automatická, ovládaná jízdou vlaku. V rámci stavby došlo k rekonstrukci 19 přejezdů na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, které dále umožnilo odstranit lokální omezení traťové rychlosti a dosáhnout zlepšení v oblasti provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Instalací nového zabezpečovacího zařízení došlo k omezení vlivu lidského činitele v oblastech křížení silniční a železniční dopravy. Stavba přispěla ke zvýšení plynulosti železniční a silniční dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: