GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Rokycany, Beroun, Cheb, Tachov, Plzeň-sever, Plzeň-město

Datum zahájení: 10.11.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 94 966 422 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 147 057 337 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 94 966 422 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavní technologickou částí projektu byla výstavba základnových radiostanic, které zajišťují šíření signálu GSMR podél traťového úseku Beroun - Cheb st. hr a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Projekt řešil pokrytí cca 185 km trati. S rozšířením sítě GSM-R byla v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídící část systému. Součástí projektu bylo i vypracování projektového souhrnného řešení předcházející fyzickou realizaci. Realizací projektu došlo k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network) potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt řešil zajištění mobilní telefonní a datové komunikace pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu došlo k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě je slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: