Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.8.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.9.2015

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 7.12.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 074 166 193 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 780 568 906 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 008 642 602 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice je rozdělen na dvě fáze, přičemž 1. fáze byla financována v rámci OPD 2007 - 2013 a projektová žádost na 2. fázi projektu bude předložena v dalším programovém období, tzn. v rámci OPD 2014 - 2020. Realizace celého projektu probíhá v období 08/2014 - 03/2018 a celkové náklady projektu činí 4 205 166 044 Kč vč. DPH. Předmětem projektu financovaného v rámci OPD1 byla I. fáze výstavby přeložky silnice I/11 v kategorii S 24,5/100 v celkové délce hlavní trasy 11,099 km (stavba I/11 Nebory - Oldřichovice 4,860 km a stavba I/11 Oldřichovice - Bystřice 6,239 km), o dvou jízdních pruzích v každém směru a mimoúrovňovým napojením křižujících komunikací. Začátek stavby I/11 Nebory - Oldřichovice bylo v křížení se stávající silnicí I/68, které řeší MÚK Nebory. Před koncem stavby bylo zajištěno napojení na stávající I/11 pomocí MÚK Oldřichovice. Součástí stavby bylo 13 mostních objektů, protihlukové stěny, opěrná zeď, přeložky a úpravy ostatních komunikací a inženýrských sítí a vegetační úpravy. Na stavbu I/11 Nebory - Oldřichovice bezprostředně navazovala stavba I/11 Oldřichovice - Bystřice. Její součástí byl MÚK Bystřice zajišťující napojení na stávající I/11. Konec úseku byl napojen na již zprovozněnou stavbu I/11 Hrádek - průtah. Součástí stavby I/11 Oldřichovice - Bystřice bylo 12 mostních objektů, protihlukové stěny, opěrné zdi, přeložky a úpravy ostatních komunikací a inženýrských sítí a vegetační úpravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Výstavbou přeložky silnice I/11 došlo k převedení dopravy ze stávající nevyhovující silnice vedené okrajovými zastavěnými částmi města Třinec a obcí Vendryně a Bystřice na novou čtyřpruhovou kapacitní komunikaci. Tím se zvýšila plynulost a bezpečnost dopravy a zlepšilo se i životní prostředí ve městech a obcích, kterými byla přetížená dopravní síť vedena. Kvalitní dopravní spojení je rovněž nezbytným předpokladem dalšího hospodářského růstu a podnikatelského rozvoje celé moravskoslezské aglomerace.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: