DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Králův Dvůr, Zdice, Stašov, Praskolesy, Hořovice, Cerhovice, Kařez, Mýto, Holoubkov, Rokycany, Svojkovice

Datum zahájení: 21.11.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 77 809 703 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 121 214 763 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 47 220 946 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem žádosti byl projekt zavádějící dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a ovládání dalších technologických zařízení. V rámci realizace projektu došlo k náhradě stávajícího úsekového řízení systémem dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií v úseku III.koridoru Beroun - Rokycany. V jednotlivých stanicích došlo k úpravám zabezpečovacího zařízení umožňujícím dálkové řízení z CDP Praha. Jednotlivé dopravny byly vybaveny kamerovými systémy pro sledování vybraných částí staničních obvodů a došlo i k obnově části sdělovacího zařízení. Realizací stavby zároveň došlo k přípravě pro navazující systémy jako ERTMS/ETCS, který je požadován legislativou EU na tratích interoperabilního konvenčního systému. Dálkové řízení, v souladu s politikou EU, zvýšilo efektivnost řízení železniční dopravy a zajistilo přenos informací o polohách vlaků tak, aby železniční doprava byla více konkurenční vůči dopravě silniční. Projekt zapojil do dálkového ovládání žst. Zdice, Hořovice, Kařízek, Holoubkov, Rokycany a dopravnu Zbiroh.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo dálkové řízení provozu.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: