Silnice I/13 MÚK Třebušice,1.etapa - most ev.č. 13-041 přes trať ČD


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Most

Datum zahájení: 22.5.2008   Datum ukončení: 31.8.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 381 935 431 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 455 591 801 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 317 830 494 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla výstavba MÚK Třebušice, kde součástí 1.etapy  byla demolice stávajícího chatrného mostu, vybudování levého mostu na budoucím čtyřpruhu, přeložka části silnice I/13 v kategorii 22,5/80 v km 11,600 - 11,940, vybudování účelových komunikací, 2 mosty na silnici I/13 přes účelovou komunikaci a koridor inženýrských sítí, 1 most na účelové komunikaci přes potok, 2 technologické mosty (celkem tedy 6 mostů o celkové délce 254,8 m) a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Nedílnou součástí stavby byly i úpravy a napojení objektů drah včetně kolejových a trakčních výluk.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: