Rekonstrukce PZS v km 15,200 v trati Ústí nad Labem západ - Bílina + úprava TZZ Ohníč - Úpořiny


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 20.7.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 9.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 12 235 138 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 18 867 330 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 973 825 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo vybudování jednoho nového PZZ (přejezdové zabezpečovací zařízení), které nahradilo PZS z roku 1965 a nového TZZ (traťové zabezpečovací zařízení) 3.kategorie (bez hradla), které nahradilo zařízení 1.kategorie - telefonické dorozumívání, které bylo provizorně doplněno o závislost na volnosti trati. PZS i TZZ využívá pro spolupráci s vlakem nové počítače náprav. TZZ je ve vazbě do staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) obou přilehlých železničních stanic. SZZ v obou stanicích je upraveno pro navázání TZZ. V železniční stanici Úpořiny byly zřízeny nové indikační a ovládací prvky. V ovládacích stolech obou stanic byly doplněny ovládací a indikační prvky. Byla provedena kabelizace v celém mezistaničním úseku v trase současných kabelů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu, tj. modernizace přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: