Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Ústí nad Orlicí

Datum zahájení: 1.8.2014   Datum ukončení: 4.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 31.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 181 843 434 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 301 312 447 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 154 254 650 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo vybudování nové trakční napájecí stanice sloužící k napájení 1. tranzitního železničního koridoru v úseku Choceň - Česká Třebová v blízkosti žst. Ústí nad Orlicí. Dosavadní napájecí stanice vybudovaná v padesátých letech minulého století již nevyhovovala z důvodu špatného technického stavu a nízké spolehlivosti. Realizací projektu došlo k modernizaci technologie a ke zvýšení výkonu stanice. Monitorování vnitřního a venkovního prostoru TNS je zajištěno kamerami.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati, zajištění dostatečného výkonu nového zařízení pro budoucí dopravní zátěž a zvýšení bezpečnosti provozu trakční napájecí stanice.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: