Rekonstrukce přejezdu v km 118,051 trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Vlčice

Datum zahájení: 8.4.2015   Datum ukončení: 22.5.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 529 167 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 10 666 236 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 254 973 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla instalace nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami a elektronickými doplňky u města Pilníkov na jednokolejné železniční trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou. V rámci projektu byl přejezd vybaven varovným zařízením pro zrakově postižené a záznamovým zařízením. Technologie přejezdu je umístěna v reléovém domku, kontrola byla zřízena v žst. Pilníkov. Projekt dále zahrnoval rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně zesílení konstrukce pražcového podloží a opravy odvodnění a rekonstrukci přejezdové konstrukce včetně úpravy povrchu potřebné délky přilehlých komunikací. V rámci projektu byla vybudována nová přípojka nízkého napětí k napájení přejezdu a osvětlení zastávky Vlčice. Realizace projektu umožnila zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a odstranění lokálního omezení traťové rychlosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: