Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Rožnov pod Radhoštěm, Zašová, Zubří

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 30 370 996 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 49 361 529 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 25 031 138 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla revitalizace jednokolejné železniční tratě Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 5,238 - 13,225. V rámci projektu byly zrušeny 2 ks jednoduchých výhybek, kusá kolej o délce 330 m a zbytek zrušené vlečkové koleje délky 38 m v žst. Rožnov pod Radhoštěm. Jako náhrada za snesené výhybky byla vložena kolejová pole v celkové délce 56 m. Součástí projektu byla rekonstrukce železničního přejezdu v km 7,234, úprava traťového zabezpečovacího zařízení na přejezdech v km 6,253, 7,234, 9,971 a 12,162, úprava staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Valašské Meziříčí, dopravně Střítež nad Bečvou a žst. Rožnov pod Radhoštěm a úprava sdělovacího zařízení v traťovém úseku Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Projekt dále zahrnoval zřízení nového přístřešku pro cestující a nového osvětlení v zastávce Střítež nad Bečvou. Cílem stavby bylo zkrácení jízdní doby v předmětném traťovém úseku, zlepšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti dopravy na uvedených železničních přejezdech.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: