DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Veselí nad Moravou, Přerov, Kunovice, Bojkovice, Hradčovice, Nezdenice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezdec, Bohuslavice nad Vláří, Brumov-Bylnice

Datum zahájení: 1.9.2014   Datum ukončení: 25.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 62 776 872 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 98 926 642 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 56 385 224 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo vybudování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na trati Veselí nad Moravou - Újezdec u Luhačovic řízeného z regionálního dispečerského pracoviště Přerov. Stavba byla další etapou rekonstrukce celého traťového úseku Veselí nad Moravou - Vlárský Průsmyk, u kterého se předpokládá dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště. Stavba zahrnovala úpravu a doplnění technologií staničních a přejezdových zabezpečovacích zařízení a úpravu sdělovacího zařízení v dotčené oblasti. Do železničních stanic Veselí nad Moravou, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh a Hradčovice byly dodány stanice přenosového systému SDH-STM4. Ve stanicích Újezdec u Luhačovic, Uherský brod, Luhačovice a Bylnice byl rozšířen stávající elektrický zabezpečovací systém. Všechny zastávky v řešeném úseku byly vybaveny rozhlasovým zařízením, na trati byl zaveden systém automatického hlášení z RDP Přerov. V CDP Přerov bylo zřízeno regionální dispečerské pracoviště a v Bylnici nouzové řídící pracoviště pro ovládání daného traťového úseku. Součástí stavby je instalace kamerového systému v žst. Kunovice, Uherský Brod, Bojkovice a Bylnice, v RDP Přerov byl instalován kamerový klient pro ovládání a monitorování KS. Dále bylo upraveno nástupiště v žst. Kunovice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Realizace projektu umožnila zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, zlepšení operativního řízení a snížení provozních nákladů prostřednictvím dálkového ovládání a moderního zabezpečovacího zařízení v uvedeném traťovém úseku.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: