Nízkoemisní pohonné jednotky plavidla Rio 2


Příjemce:
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 1.1.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 9.6.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 484 310 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 992 500 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 335 879 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
V rámci provedené remotorizace byly pořízeny dva nové nízkoemisní pohonné motory John Deere 6135SFM75 a další potřebná technická zařízení. V souvislosti se zabudováním jednotek byla provedena úprava systémů chlazení motorů, přívodu vzduchu, naftového a olejového systému, systému ovládání motorů a elektrického systému, úprava základu motoru pro snížení vibrací a montáž účinnějších tlumičů výfuku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: