Trať 020 Velký Osek - Hradec Králové - Choceň v úseku Kanín - Převýšov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Žiželice, Choťovice, Žehuň, Dobšice, Opolany, Sány, Kněžičky, Lovčice, Převýšov

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 320 179 015 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 507 736 386 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 216 674 968 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba se nacházela na traťovém úseku Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou, celostátní elektrifikované trati (020). Délka řešeného úseku byla 15,347 km. Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které vedly ke zřízení nového železničního svršku v celém traťovém úseku. Stávající stav byl nevyhovující a daleko za hranicí své životnosti. Došlo k lokálním sanacím železničního spodku, včetně rozsáhlého pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám GPK a následným pomalým jízdám. V celém úseku došlo k výměně celkem šesti výhybek za nové. Všechny tyto výhybky jsou vybaveny el. ohřevem výhybek. U dvou stávajících výhybek byl elektrický ohřev výhybek doplněn. Dále byl zlepšen nevyhovující stav nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: