Odlehčené kryty plavidla SILJA 2


Příjemce:
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 856 800 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 630 540 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 600 372 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
V rámci provedených prací byly pořízeny nové stohovatelné kryty nákladového prostoru. Kryty jsou vyrobené ze slitiny hliníku. Pro zakrytí nákladových prostor byl potřebný počet krytů cca 23 kusů a dále byla vyrobena čela jícnů nákladového prostotu, uzpůsoben jícen a nainstalován vozík na manipulaci a stohování krytů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: