Výměna dnové obšívky plavidla SILJA 2


Příjemce:
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 644 896 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 7 843 935 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 512 651 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
V rámci provedených prací byly pořízeny nové dnové a outorové plechy a plechy vnitřního dna v rozsahu dnové části plavidla. Byly opraveny korozí poškozené dnové konstrukce tvořené příčkami a páteřnicemi. Dále byla zesílena obšívka dna –přeplátováním v prostoru strojovny a tunelů až po záď plavidla, zesílena obšívka dna-přeplátováním v prostoru přídě plavidla. Částečně došlo k výměně obšívky boků plavidla v místech, kde byla tloušťka obšívky na hranici povolené předpisy. V souvislosti s výměnou došlo i k přesunutí naftového tanku ze středu plavidla k přepážce strojovny.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: