Modernizace plavidla LABE 25 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 242 585 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 609 914 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 242 585 Kč (k 2.10.2023)
Základní informace o projektu:
V rámci předkládaného investičního záměru byly pořízeny nové dnové plechy a plechy vnitřního dna v rozsahu uvedeném níže: - výměna dnové obšívky v rozsahu 205 m2, - výměna ocelové podlahy nákladového prostoru v rozsahu 190 m2. V rámci pořízení nové obšívky byla příslušná část plavidla očištěna, obšívka vyměněna a po provedení zkoušky těsnosti opatřena nátěrem. Postup prací byl následující: - vytažení plavidla a postavení na stapelu, - demontáž ocelové podlahy nákladových prostor a skluzových plechů, demontáž oděrných pásů, - kontrola páteřnic a žeber, zda nejsou zeslabena korozí, - demontáž a montáž dna a outorů, - vyčištění a nátěr mezidnového prostoru, - montáž oděrných pásů, - montáž ocelové podlahy a skluzových plechů, - tlaková zkouška mezidnového prostoru, - nátěr vyměněných částí obšívky, - kontrola provedených prací inspektorem CS Llod vč. tlakové zkoušky, - spuštění plavidla na vodu. Veškeré práce byly provedeny pod dozorem a podle předpisů CS Lloydu. Opravu tělesa provedl pro tuto činnost CS Lloydem aprobovaný dodavatel.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: