VD Nymburk - rekonstrukce zdí plavební komory


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Nymburk

Datum zahájení: 3.9.2007   Datum ukončení: 30.6.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.4.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 48 694 622 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 57 287 790 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 43 815 473 Kč (k 2.10.2023)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo zvýšit spolehlivost plavebního provozu na plavební komoře Nymburk a tím zvýšit zabezpečenost plavebního provozu na celé labské vodní cestě. Pro rekonstrukci zdí plavební komory byl zvolen již osvědčený způsob řešení, který byl použit na komorách v Brandýse nad Labem, Kolíně, Klavarech, Poděbradech, Lysé nad Labem a Čelákovicích. Nové povrchy zdí z betonových panelů prodlouží životnost komory a zmenší plochy průsaku a odrazné trámce ochrání hladké líce zdí před poškozením plavidly. Plavební komora byla dovybavena úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Práce na rekonstrukci probíhaly v době odstávky, kdy je lodní provoz na plavební komoře zastaven. Vzhledem k tomu, že odstávka na Labi může trvat pouze čtyři týdny, bylo nutné provést rekonstrukci plavební komory na dvě etapy. V první etapě, v podzimní odstávce roku 2008, proběhla rekonstrukce levé strany a v podzimní odstávce roku 2009 proběhla rekonstrukce pravé strany plavební komory. 


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Z hlediska parametrů měla stavba charakter modernizace, která nezměnila rozměry plavební komory a zlepšila technické podmínky provozu. Stavba zahrnovala kromě vlastní rekonstrukce zdí komory ve střední části i výstavbu nových plat komory na obou stranách. Zároveň byla provedena modernizace elektroinstalace a řídícího systému včetně automatizace. Kamenný obklad spolu se zvětralou částí betonu za rubem obkladu byl ve střední části komory ubourán a po odtěžení odbouraného materiálu nahrazen obkladními železobetonovými panely. Panely byly osazeny ve dvou řadách nad sebou, spodní řada byla v místech plnících a prázdnících otvorů opatřena otvory. Prostor za panely byl zabetonován. Obkladní panely byly namontovány včetně úvazných prvků, odrazných trámců a výklenků pro žebříky. Plavební komora byly také z části opatřena novou elektroinstalací včetně rozvaděčů, osvětlení a řídícího systému ovládání komory.


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: