Modernizace plavidla TČ 587 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna dna nákladového prostoru


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 15.7.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 466 265 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 354 578 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 466 265 Kč (k 27.9.2022)












Základní informace o projektu:
V rámci provedených prací byla pořízena nová podlaha nákladového prostoru v celé ploše plavidla o šířce 8 m a délce 30 m (240 m2). Žebra a páteřnice byly v patřičné míře očištěny, opatřeny nátěrem stejně jako podlaha nákladového prostoru. Postup prací byl následující: 1.měření průhybu plavidla na vodě a na lodním výtahu, 2.vytažení plavidla a postavení na lodním výtahu, 3.demontáž ocelové podlahy nákladového prostoru a skluzových plechů, 4.kontrola páteřnice a žeber, zda nejsou zeslabena korozí, 5.vyčištění a nátěr mezidnového prostoru, 6.montáž ocelové podlahy, odčerpávacích jímek, 7.tlaková zkouška mezidnového prostoru, 8.kontrola provedených prací inspektorem CS Lloyd vč. tlakové zkoušky, 9.spuštění plavidla na vodu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: