Modernizace plavidla TR 436 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 15.7.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 414 074 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 202 953 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 414 074 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
V rámci provedených prací byla provedena výměna zadní dnové obšívky o rozsahu šířka 8 m a délka 8 m, celkem tedy 64 m2. V rámci pořízení nové dnové obšívky byla příslušná část plavidla očištěna, obšívka vyměněna a po provedení zkoušky těsnosti opatřena nátěrem. Postup prací byl následující: 1. vytažení plavidla a postavení na lodní výtah, 2. řádné očistění dna, 3. demontáž ocelové podlahy, demontáž kajut, vyjmutí motorů a převodovek, 4. demontáž a montáž dna, 5. vyčištění a nátěr dnového prostoru, 6. kontrola provedených prací inspektorem CS Lloyd vč. tlakové zkoušky, 7. spuštění plavidla na vodu. Veškeré práce byly provedeny pod dozorem a podle předpisů CS Lloydu. Opravu tělesa provedl pro tuto činnost CS Lloydem aprobovaný dodavatel.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: