Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Sokolov, Oloví, Rotava

Datum zahájení: 1.8.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 21 439 469 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 34 878 734 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 4 080 898 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce technologické části stávajících čtyř železničních přejezdů. Nově byla na přejezdech instalována světelná přejezdová zabezpečovací zařízení. Osazeny byly také stožáry s výstražníky, v případě přejezdů v žkm 15,940 a 16,822 byl umístěn nový technický domek a přejezdy byly doplněny o závory. V prostoru přejezdů došlo k nezbytným úpravám železničního spodku a svršku včetně odvodnění a byla zřízena živičná přejezdová konstrukce. Přejezdové konstrukce jsou šířky min. 6 m. Stávající traťová rychlost 60 km/h zůstala zachována.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: