GSM-R Benešov - Votice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Benešov, Olbramovice, Votice

Datum zahájení: 9.1.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 56 131 638 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 88 001 180 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 16 337 194 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavní technologickou částí projektu byla výstavba základnových radiostanic (BTS), které zajistily šíření signálu GSMR podél traťového úseku Benešov u Prahy - Votice a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Projekt řeší pokrytí cca 19 km trati. S rozšířením sítě GSM-R byla v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídící část systému. Centrální část systému byla vybavena kartami a licencemi pro nově připojované BTS, uživatelská část sítě byla doplněna uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SŽDC. Doplněna byla také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: