Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Prostějov

Datum zahájení: 11.8.2014   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 14 971 086 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 24 936 993 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 14 894 970 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo zabezpečení železničních přejezdů v km 1,424 a 1,053 regionální trati Prostějov - Chornice přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Staniční přejezd v km 1,424 byl na základě Rozhodnutí Drážního úřadu zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZBI. Byl tedy nově zabezpečen závorami, byla provedena úprava železničního svršku a spodku a rovněž byla zřízena nová přejezdová konstrukce. Součástí tohoto PZS (km 1,424) bylo doplnění samostatného přechodu (evidenční km 1,406). Traťový přejezd v km 1,053 byl na základě Rozhodnutí Drážního úřadu zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným zařízením bez závor a pozitivní signalizace kategorie PZS 3SNI.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo především: 1. zvýšení bezpečnosti železničního provozu na přejezdech v km 1,424 a v km 1,053 2. zvýšení bezpečnosti při pohybu osob přes přejezdy v km 1,424 a v km 1,053 3. zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na přejezdech v km 1,424 a v km 1,053

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: