Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno-Královo Pole, Brno-Řeckovice a Mokrá Hora, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Česká, Kuřim

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 480 338 750 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 750 212 658 Kč


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem stavby byla rekonstrukce železničního svršku a spodku v 2. traťové koleji, zčásti i koleje č. 1, včetně rekonstrukce nástupišť zastávek Brno-Řečkovice a Česká v obou kolejích pro dosažení bezbariérového přístupu. Stavba dále zahrnovala rekonstrukci mostů a propustků v této koleji, rekonstrukci trakčního vedení a traťového zabezpečovacího zařízení - obousměrného autobloku. Současně byla provedena rekonstrukce sdělovacího zařízení a napájení. Tím se zvýšila cestovní rychlost, zkrátily se jízdní doby a přepravní časy, zvýšila se kultura cestování a zvýšila se bezpečnost vlakové dopravy na železniční dopravní cestě v úseku stavby. Ve stanicích Brno-Královo Pole a Kuřim byly vybudovány nové transformovny 6 kV.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem této stavby bylo především zvýšení stávající rychlosti pro třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez Z-GC, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: