Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Rakovník, Senomaty, Šanov, Krty

Datum zahájení: 7.1.2015   Datum ukončení: 7.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.6.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 48 528 812 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 74 527 292 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 43 985 845 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Modernizace železničních přejezdů byla realizovaná na regionální jednokolejné trati č.161 Rakovník - Blatno u Jesenice (- Horní Slavkov-Kounice). Všechny přejezdy byly původně zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Traťová rychlost na uvedené trati je 60 km/h. Všechny přejezdy jsou jednokolejné. Předmětem stavby bylo 6 vytipovaných přejezdů, které byly zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na těchto přejezdech bylo dle projektu vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. U přejezdů byly umístěny výstražníky a nové technologické domky. Z domku byla k výstražníkům, přejezdům a čidlům počítače náprav položena nová kabelizace. Pro přejezdy byly vybudovány nové elektrické přípojky.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: