Rekonstrukce přejezdu v km 66,092 trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Nová Paka

Datum zahájení: 21.10.2014   Datum ukončení: 28.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 195 289 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 11 092 352 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 693 412 Kč (k 4.6.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce přejezdu v místě křížení silnice III. třídy s jednokolejnou železniční tratí v mezistaničním úseku Nová Paka - Lázně Bělohrad. Stavba řešila vybudování nového přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3SBI, náhradu kolejových obvodů počítači náprav, instalaci nových výstražníků včetně obnovy kabelizace a realizaci nového technologického domku. Projekt dále zahrnoval obnovu železničního svršku a spodku v místě přejezdu a přilehlých úsecích, zřízení nové přejezdové konstrukce a úpravu odvodnění. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na železničním přejezdu a odstranění lokálního omezení traťové rychlosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: