VD Kostomlátky - rekonstrukce zdí plavební komory


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Kostomlátky

Datum zahájení: 12.9.2007   Datum ukončení: 30.6.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.4.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 41 947 500 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 49 350 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 37 721 113 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo zvýšit zabezpečenost plavebního provozu na plavební komoře Kostomlátky a tím zvýšit zabezpečenost plavebního provozu na celé labské vodní cestě.  Nové  povrchy zdí z betonových panelů  prodlouží životnost komory a zmenší plochy průsaku. Plavební komora byla dovybavena úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby.  Odrazné trámce ochrání hladké líce zdí před poškozením plavidly.Pro rekonstrukci zdí plavební komory byl zvolen již osvědčený způsob řešení, který byl použit na komorách v Brandýse nad Labem, Kolíně, Klavarech, Poděbradech, Lysé nad Labem a Čelákovicích. Práce probíhaly v době odstávky, kdy byl lodní provoz na plavební komoře zastaven. Vzhledem k tomu, že odstávka na Labi může trvat pouze čtyři týdny,bylo nutné provést rekonstrukci plavební komory na dvě etapy. V první etapě, v podzimní odstávce roku 2008, proběhla rekonstrukce levé strany a po roce - v podzimní odstávce roku 2009, proběhla rekonstrukce pravé strany. Z hlediska parametrů má stavba charakter modernizace, která nezměnila rozměry plavební komory a zlepšila technické podmínky provozu. Stavba zahrnuje kromě vlastní rekonstrukce zdí komory ve střední části i výstavbu nových plat komory na obou stranách.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: