Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Havlíčkův Brod

Datum zahájení: 15.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 222 911 163 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 358 538 020 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 201 442 178 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice (TNS), která slouží pro napájení trakčního vedení 25kV AC SŽDC. Stávající TNS byla technicky i morálně zastaralá a byla za hranicí své životnosti. Rekonstrukce zlepšila technický stav TNS tak, že je možné i nadále využívat její výkon pro napájení trakčního vedení SŽDC. Součástí je systém kontroly ve funkci chránění, regulace napětí, ovládání, měření a monitorování technologie 110 kV. Rozvodna 25 kV byla modernizována, stávající technologie byla nahrazena novou moderní technologií.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Realizace projektu byla v souladu s cílem prioritní osy 1 - zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN -T. Cílem bylo uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace stavby umožnila zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: