Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou


Příjemce:
Svazek obcí údolí Desné

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Šumperk, Loučná nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, Vikýřovice

Datum zahájení: 15.4.2015   Datum ukončení: 15.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 377 025 247 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 574 201 131 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 351 553 357 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem stavby byla elektrizace jednokolejné trati Šumperk - Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou, včetně vyvolaných úprav železničního svršku, nutných rekonstrukcí mostních objektů a rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Nástupiště v dopravnách i zastávkách byla zrekonstruována v souladu s požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace a na předepsanou délku. Traťová rychlost byla v některých úsecích zvýšena až na 80 km/h z původních 40 – 70 km/h. Tím se zkrátily jízdní doby a přepravní časy, zvýšila se kultura cestování a zvýšila se bezpečnost vlakové dopravy. Současně se snížila úroveň hlukové zátěže a znečištění ovzduší emisemi hnacích vozidel. Cílem stavebních úprav železniční trati č. 293 bylo její napojení na navazující elektrizovanou železniční síť. Toto propojení umožnilo vedení osobních vlaků bez přestupů jak pro místní obslužnost v relacích Zábřeh na Moravě - Kouty nad Desnou, tak napojení na krajské město Olomouc, a to s jízdními dobami konkurenceschopnými silniční dopravě.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: