DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Jičín, Náchod, Semily, Trutnov, Jablonec nad Nisou

Datum zahájení: 1.10.2014   Datum ukončení: 28.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 365 929 241 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 558 243 141 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 190 003 080 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil racionalizaci posledního dosud nerealizovaného úseku v rámci uceleného úseku ramene Jaroměř - Železný Brod. Hlavním cílem racionalizace byla minimalizace personální potřeby dopravních zaměstnanců, a to vybudováním elektronického zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. Úsek Jaroměř – Stará Paka je nyní řízen z dispečerského stanoviště v ŽST Stará Paka, s možností místního ovládání z jednotlivých ŽST přes stanoviště se zjednodušenou obsluhou ve stavu mimořádných dlouhodobých poruch zabezpečovacího zařízení. V rámci stavby došlo i k úpravě nástupišť v ŽST, zastávkách a úpravy přístřešků, V rámci realizace uvedených objektů došlo k úpravě osvětlení, které zajišťuje bezpečnost cestujících i v nočních hodinách a také instalaci elektrického ohřevu výměn, ten má pozitivní dopad na provozní spolehlivost ústředně přestavovaných výhybek zejména v zimních měsících.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Konkrétním dílčím cílem projektu bylo předně zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a centralizací ovládání zabezpečovacího zařízení, dosažení kvalitativních parametrů řízení provozu běžných pro moderní železnici v rámci EU a sladění se standardy EU.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: