Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice - Veselí n. L.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Dvory nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí

Datum zahájení: 2.12.2014   Datum ukončení: 2.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 43 884 485 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 70 720 394 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 43 009 587 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční trať Veselí nad Lužnicí - České Velenice je jednokolejnou celostátní tratí. Trať není elektrizována, traťová rychlost je 100 km/hod a zábrzdná vzdálenost je 700 m. Předmětná křížení jsou umístěna v traťovém úseku ŽST Nová Ves nad Lužnicí - ŽST Suchdol nad Lužnicí. Přejezdy zabezpečené mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením včetně drátovodných tras byly ve stavu úměrném jejich stáří a vyžadovaly rekonstrukci. Ventilové kolejové obvody bylo nutné vzhledem k jejich stáří vyměnit za počítače náprav a navázat na staniční zabezpečovací zařízení. Čtyři předmětné přejezdy byly vybaveny přejezdovým zabezpečeným zařízením mechanickým a šest přejezdů bylo vybaveno přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným. Stavba jako jeden celek řešila výstavbu deseti nových přejezdových světelných zabezpečovacích zařízení místo stávajících přejezdových zařízení. Instalací nového zabezpečovacího zařízení došlo k omezení vlivu lidského činitele v oblastech křížení silniční a železniční dopravy. Stavba přispěla ke zvýšení plynulosti železniční a silniční dopravy. Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: