Silnice I/13 Děčín, most ev.č.13-085, pravobřežní estakáda


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 25.2.2008   Datum ukončení: 31.8.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.4.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 498 994 993 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 596 226 933 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 425 073 550 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byly opravy jednotlivých konstrukčních částí:
Jižní estakáda - kompletní výměna svršku, doinjektování kabelů, sanace betonové spáry, sanace pohledových ploch
Jižní rampa - kompletní výměna svršku včetně ložisek na opěře a dilatací, sanace pohledových ploch
Severní napojení - kompletní výměna svršku, doinjektování kabelů, sanace pohledových ploch
Jižní napojení - kompletní výměna svršku, sanace pohledových ploch
Severní most přes nádraží - kompletní výměna svršku, doinjektování kabelů, sanace pohledových ploch
Jižní most přes nádraží - kompletní výměna svršku, sanace pohledových ploch
Kamenická rampa - kompletní výměna svršku, výměna ložisek na opěře a v místě napojení na Jižní most přes nádraží, sanace pohledových ploch
Protihluková opatření - protihluková stěna na severní straně Severního mostu přes nádraží od km 0,322 do km 0,650 o výšce 3,5 m.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: